Porozumienie – informacja

Szanowni Państwo

Rodzice, którzy zdeklarowali całkowitą nieobecność dziecka w miesiącu lipcu 2018 proszeni są o podpisanie do dnia 22.06.2018 porozumienia w sprawie rozwiązania umowy.

Druk porozumienia dostępny jest w sekretariacie przedszkola w godzinach pracy sekretariatu.

Jednocześnie przypominamy, że nie podpisanie porozumienia skutkować będzie naliczaniem opłat za przedszkole.