Wielkie święto wiejskiej szkoły

25 maja bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej odbyła się wspaniała uroczystość –  nadanie Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka, przekazanie sztandaru i tablicy pamiątkowej. Święto wyjątkowe nie tylko dla społeczności uczniowskiej i pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP, ale i dla całej Gminy.

Przybyłych gości powitała Pani dyrektor mgr Halina Frodyma. Swoją obecnością imprezę uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych w osobach: p. Barbara Niziołek – Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, p. Waldemar Szczykutowicz – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, p. Ryszard Pacholik – Wójt Gminy Kobierzyce, p. Elżbieta Regulska – Przewodnicząca Rady Gminy, p. Piotr Kopeć – Zastępca Wójta, p. Henryk Łoposzko – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy, p. Maria Wilk- Sekretarz Gminy, p. Anna Willisowska –  Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Wśród zaproszonych znaleźli się również:  księża, Komendant Policji Krzyki, dyrektorzy jednostek gminnych: Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej; dyrektorzy Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Zespołów Szkolno – Przedszkolnych Gminy Kobierzyce; dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Sobótki, sołtysi wsi Wysoka, Ślęza, Bielany Wrocławskie. Swoją obecnością zaszczycili szkolną społeczność także reprezentanci Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz firmy „Amazon” . Nie zabrakło także Rodziców uczniów ZSP w Wysokiej, którzy służyli swoją pomocą na każdym etapie przygotowań do tej wyjątkowej uroczystości.

Po krótkim przemówieniu, w którym Pani dyrektor zaprezentowała sylwetkę patrona, głos zabrali: Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik oraz Elżbieta Regulska. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Gminy dotyczącą nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Wysokiej. Po wystąpieniach odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru przez Wójta Ryszarda Pacholika. Pani dyrektor przyjęła sztandar, który następnie przekazała Pocztowi Sztandarowemu Szkoły Podstawowej w ZSP w Wysokiej. Chwilę później nastąpiło jego poświęcenie przez ks. Piotra Janusza – Proboszcza Parafii p. w. Św. Ojca Pio. Kolejnymi ważnymi elementami ceremonii były: przekazanie szkole tablicy pamiątkowej przez przedstawicieli Rady Rodziców oraz złożenie uroczystego ślubowania przez przewodniczących klas I-VII w ZSP w Wysokiej. Chór szkolny wraz z uczniami i nauczycielami odśpiewał hymn Szkoły Podstawowej, wskazując zasady korczakowskie, którymi kieruje się szkoła. Wagę uroczystości  podkreśliły także listy gratulacyjne odczytane kolejno przez Panią wicedyrektor Magdalenę Milczanowską oraz wicedyrektor Magdalenę Stachnik od Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły pt. „Janusz Korczak”. Montaż słowno-muzyczny podkreślał mądrość Janusza Korczaka w kontaktach z dziećmi, wskazywał, że zabawa i nauka mogą iść w parze i co najważniejsze –   przypominał nam jego prawa. Myślą przewodnią przedstawienia były słynne słowa patrona ZSP w Wysokiej: „Uśmiechnięte dziecko to szczęśliwe dziecko”.

Od dnia 25 maja 2018 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej zyskała  nie tylko najlepszego patrona, ale i mentora – przyjaciela dzieci i młodzieży, tym samym trafiła w zaszczytny poczet szkół pielęgnujących idee Janusza Korczaka.

 

 

 

Joanna Eljasińska

Beata Klockowska-Bensari

Izabela Skałka

 

Autorem wszystkich zdjęć jest pan Maciej Szupieńko. Dziękujemy!