Projekt edukacyjny Niezapominajek

W grupie IX Niezapominajek został przeprowadzony projekt edukacyjny pt.”Niezapominajki symbolem przyrody”, który miał na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi kwiatów niezapominajek, zwrócenie uwagi dzieci na ważne aspekty ochrony przyrody i naturalnego środowiska, kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej, a zwłaszcza poglądów i przekonań  zmierzających do poszanowania każdej formy życia. W ramach projektu obchodziliśmy 15 maja Dzień Niezapominajki, rozwiązywaliśmy zagadki o kwiatach, zadania matematyczne, układaliśmy puzzle, tworzyliśmy prace plastyczne oraz założyliśmy doniczkową hodowlę niezapominajek, którą nadal opiekujemy się i obserwujemy.