Z wizyta u przedszkolaków klasa 0c

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej klasa 0c udałą się z wizyta do grupy przedszkolnej Słoneczniki. Celem zajęć było krzewienie idei przyjaźni i braterstwa, wdrażanie do opieki nad młodszymi kolegami oraz wspólne zabawy integracyjne.

Uczniowie wzięli udział w zabawach, które rozbudzających zaufanie, jak  przejście z opaską na oczach pomiędzy przeszkodami pod kierunkiem przyjaciela –przewodnika, tańce na gazecie, zabawy kołowe ze śpiewem.

Na koniec uczestnicy wykonali kartki z życzeniami, którymi następnie się wymienili między sobą.

Wszyscy dobrze się bawili i obiecali sobie, że to nie ostatnie takie spotkanie we wspólnym gronie.

Dziękujemy Jabłuszkom i pani Roksanie za ciepłe przyjęcie i świetną zabawę.