Gimnastyka korekcyjna – WAŻNA INFORMACJA!

Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2018/2019 dla oddziałów przedszkolnych w ZSP

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą dla oddziałów przedszkolnych w ZSP na podstawie aktualnego – ważnego od marca 2018r. – zaświadczenia lekarskiego od ortopedy lub ortopedy traumatologa (zaświadczenia lekarskie od specjalisty z roku szkolnego 2017/2018 należy uaktualnić). Zaświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące wad postawy dziecka z zaleceniem uczęszczania na gimnastykę korekcyjną, datę wystawienia i podpis lekarza oraz należy je dostarczyć do sekretariatu przedszkolnego do dnia 28.09.2018r. Po dostarczeniu przez rodzica takiego dokumentu w wyznaczonym terminie  oraz ustaleniu grupy i terminu spotkań przez nauczyciela prowadzącego, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, o czym rodzice zostaną poinformowani.