Gimnastyka korekcyjna – WAŻNA INFORMACJA!

Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2018/2019 dla klas 1–3 i oddziałów „0” przy SP

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą dla klas 1 – 3 i oddziałów „0” przy SP w ZSP na podstawie aktualnego (ważnego od 18 czerwca 2018r.) zaświadczenia lekarskiego od pediatry, lekarza rodzinnego lub ortopedy. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące wad postawy dziecka z zaleceniem uczęszczania na gimnastykę korekcyjną, datę wystawienia i podpis lekarza.  Zaświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 31.08.2018r. Po dostarczeniu przez rodzica takiego dokumentu w wyznaczonym terminie  oraz ustaleniu grupy i terminu spotkań przez nauczyciela prowadzącego, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, o czym rodzice zostaną poinformowani.