Wybory Patrona

W czwartek 8 lutego 2018 roku społeczność Zespołu  – uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice wybrali Patrona ZSP. Wybór nie był prosty. Rywalizowały ze sobą niekwestionowane autorytety życia społecznego , osoby znane i  uznane nie tylko w Polsce, ale i na świecie oraz symbole, do których jesteśmy szczególnie przywiązani. Zdecydowanym faworytem okazał się jednak  Janusz Korczak, który uzyskał największą liczbę głosów.

Janusz Korczak tradycyjnie kojarzony jest z Holokaustem i gehenną warszawskiego getta, tymczasem wielkość Korczaka w pierwszej kolejności wyraża  się w dziele jego życia zawodowego, w którym połączył medycynę z wychowaniem dzieci. Na tym polu dokonał odkryć szczególnych, zdecydowanie przekraczających ramy swojego czasu. Dziś Janusz Korczak zaliczany jest w poczet największych pedagogów XX wieku.

 

                                                                                               Zespół do spraw nadania Imienia