Sprawozdanie z akcji bibliotecznej pt. „Rodzinne czytanie”

Dnia 29 stycznia i 2 lutego 2018r. w ramach akcji bibliotecznej „Rodzinne czytanie”  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych. Rodzice Zuzi i Natalii z grupy 0 d  głośno przeczytali w bibliotece szkolnej przyniesione ze sobą książki dla dzieci:

– „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”, opowiadanie „Szczęście czyli o tym jak dobrze mieć bliskich” oraz z tomiku „Poczytaj mi mamo!” „Dziewczynka i laleczka” oraz „Skąd zwierzęta mają ogony?”.

Należy pamiętać, że podczas głośnego czytania dzieciom wspieramy ich rozwój psychiczny, intelektualny i moralny. Sami również doświadczamy radości, jaką daje kontakt z pięknym i mądrym tekstem literackim.

 

                                                   Rodzicom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!

 

 

                                                                                                                 Joanna Romulska

                                                                                                                 Karolina Bolińska-Bączkiewicz