Akcja „Żonkile”

19 kwietnia, w 75 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Grupa harcerzy 13 DH „Morowa 13” rozdawała na terenie szkoły żółte papierowe żonkile oraz ulotki informacyjne, jako symbol pamięci o powstaniu.

Dla dzieci i młodzieży zaplanowano szereg działań mających przybliżyć tematykę holokaustu i wydarzeń związanych z wybuchem powstania w Getcie Warszawskim.

W ramach Akcji podjęto następujące działania:

  1. Uczniowie wraz z wychowawcami wykonywali papierowe żółte żonkile.
  2. Na zbiórce harcerskiej zostały przygotowane plakaty oraz ulotki informacyjne o akcji.
  3. Odbywały się lekcje historii według materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Muzeum Polin.
  4. Patronat nad udziałem szkół w akcji ŻONKILE 2018 objął Minister Edukacji Narodowej.

Akcja „Żonkil” zorganizowana w naszej szkole z pewnością przypomniała i godnie upamiętniła wszystkich tych, którzy dzielnie walczyli i zginęli podczas powstania w getcie warszawskim, w tym patrona naszej szkoły Janusza Korczaka, który odszedł w wytartym mundurze polskiego lekarza wojskowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia Niemców do Warszawy i nosił ostentacyjnie, aż do śmierci.