Betlejemskie Światło Pokoju

W dniach 15 -17 grudnia 2017 r. reprezentacja szkolnej drużyny harcerskiej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wysokiej pod opieką druhny pwd. Beaty Garncarz i druhny Justyny Michalskiej wyruszyła do Zakopanego na Zlot Betlejemski. Kilka minut po północy nasza reprezentacja wyruszyła z dworca głównego we Wrocławiu pociągiem do Brzegu, gdzie dołączyła do reprezentacji harcerzy z Hufca ZHP w Brzegu.

Piątek był dniem zwiedzania Zakopanego, kwaterowania się w pokojach, integracji miedzy uczestnikami wyjazdu. Wieczorem odbył się kominek obrzędowy oraz ogniobranie, podczas którego harcerze z zaprzyjaźnionej drużyny harcerskiej 14 DH „Zadyma” złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymali harcerskie krzyże. Było to nowe i wzruszające przeżycie dla naszych młodych członków tworzącej się drużyny.

W sobotę dla wszystkich harcerzy odbyła się gra miejska, której celem było zapoznanie z historią, kulturą i zabytkami miasta. Wieczorem uczestnicy zlotu wzięli udział w koncercie w wykonaniu zespołu Cisza jak ta, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Po koncercie odbyła się uroczysta msza św., podczas której skauci ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego harcerzom polskim. Następnie członkowie władz centralnych ZHP przekazali Światło przybyłym reprezentacjom. W imieniu naszego Hufca ZHP Kąty Wrocławskie, z rąk naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad odebrała je nasza reprezentacja.

Niedziela była ostatnim dniem wyprawy do Zakopanego, ale w drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze najważniejsze zabytki Krakowa.

Betlejemskie Światło Pokoju jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

We wtorek 19 grudnia 2017 r. delegacja harcerzy naszej szklonej drużyny harcerskiej  przekazała Betlejemskie Światło Pokoju przedstawicielom władz gminnych, powiatowych oraz zaproszonym gościom.

Niech Betlejemskie Światło Pokoju gości w sercach wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego przez cały rok i rozpala nadzieję, wiarę i miłość.